Vrácení zboží

PROTOKOL O VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí (postačí odeslat 14. den lhůty). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu.

V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 

PŘI ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PROSÍM DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BODY:

 

  1. Vyplňte protokol o vrácení zboží
  2. Zabalte zboží zboží do krabice včetně vytisklého formuláře, který Vám přijde do e-mailu.
  3. Balík zašlete na naší adresu: NDSmobile, Praskolesy 302, 267 54 Praskolesy. Zboží odeslané bez řádně vyplněného dotazníku nebude přijato. 

 

 

 

  • Finance za zboží z internetového obchodu Vám budou vráceny na Váš bankovní účet, nebo dle dohody a to maximálně do 30 dnů od odstoupení od smlouvy (pokud není po domluvě určeno jinak). Prodávající není povinen kupujícímu vrátit všechny vynaložené prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích. 
  • Pokud byly předmětem uzavřené smlouvy služby a bylo započato s jejich plněním, potom má kupující povinnost uhradit poměrnou část ceny za spotřebované služby, pokud kupující od smlouvy odstoupil.
  • U náhradních dílů (displeje, dotykové skla) nesmí dojít k nalepení, nebo k jakémukoliv poškození. Proto nejprve něž displej, nebo sklo nalepíte - odzkoušejte. Viz obchodní podmínky.